Historia firmy

Produkcję postformowanych wyrobów rozpoczęto w miejscowości Velká Bí-teš w połowie lat dziewięćdziesiątych. Od 1999 głównym asortymentem są wewnętrzne parapety okienne, znane na rynku pod nazwą PF Postforming. Od 2006 roku są sprzedawane pod marką TOPSET.

Od 2001 roku produkowany jest również system schodowy TOPSTEP i dalszy atypowy postforming.

W 2004 roku firma została włączona do grupy PF Group a.s. W tym samym roku rozpoczęła eksport za granicę.  W chwili obecnej dostarczamy produk-ty do ponad 11 krajów UE.

W 2017 roku doszło do zmiany nazwy spółki na TOPSET s.r.o.

Produkcja

Produkcja wysokiej jakości postfor-mowanych produktów to wymagający proces, który odbywa się na specjalis-tycznych maszynach wykonanych na zamówienie do tej technologii. W produkcji wykorzystywanych jest 5 postformujących maszyn różnych typów, 2 wielkoformatowe prasy i wielkoformatowe centrum tnące.

Procesy produkcyjne i logistyczne odbywają się na powierzchni ponad 5000 m². Zakład produkcyjny TOPSET s.r.o. ma do dyspozycji nowoczesne urządzenia techniczne.

Jakość, rozwój i środowisko naturalne

Produkty PF Postforming – TOPSET, TOPSTEP i inne postformowane półprodukty -  charakteryzują się wy-soką jakością materiału, ponadstan-dardowym poziomem obróbki, wielo-ma wariantami dekorów i kształtów. Produkcja jest certyfikowana przez TÜV, a produkty mają wiele świadectw i certyfikatów w Czechach i UE.

Aktualny przegląd znajdziesz na  www.topset.cz. Dzięki reakcji klientów na rosnącą jakość i szerokość asor-tymentu, każdego roku odnotowujemy wyraźny wzrost obrotów.

Jesteśmy świadomi znaczenia przyrody dla ludzkości. Używamy wyłącznie regulowanych i nieszkodliwych materiałów, które spełniają potrzeby ochrony środowiska naturalnego.

serwis-dla-klientow

Dzięki szerokiemu asortymentowi produktów oferujemy całą gamę rozwiązań:

Indywidualne podejście działu handlowego

Dostarczamy od 1 szt. aż po palety

Formatowanie na zamówienie zgodnie z życzeniem klienta

Specjalistyczne konsultacje bez pośrednio na budowie włącznie z realizacją

Rozwiązania projektowe

Magazyny

Wystarczające zapasy magazynowe różnych typów produktów umożliwiają szybką reakcję na podstawie życzenia klienta.

Dzięki ewidencji magazynowej mamy szczegółowy przegląd dotyczący pozycji magazynowych i w ten sposób jesteśmy w stanie elastycznie reago-wać na żądania.

Produkty są składowane w trzech halach na powierzchni ponad 3000 m2.

Marketing

W razie zainteresowania zapewniamy naszym partnerom kompletny serwis promocyjny, który obejmuje wypożyc-zenie stojaka z wzorami parapetów lub systemowego modelu budowy schodów, druk prospektów i ulotek dla klientów końcowych oraz pomoc przy realizacji miejscowych wystaw, szkoleń lub prezentacji itd. Jeśli jesteś zainteresowany zosta-niem naszym partnerem w jakim-kolwiek obszarze, napisz na e-mail martin.cerny@pfgroup.cz lub zadzwoń na infolinię +420 777 717 114.

 

Oferujemy klatki schodowe dobrej jakości, 
parapety okienne i inne
postformowane półprodukty.
Dzięki szerokiemu asortymentu wyrobów
oferujemy szereg rozwiązań.

 

Obserwuj nas na sieciach społecznościowych

 

 

Nie znalazłeś tego
czego szukałeś?
Być może chcesz:

 

Produkty
Dekory
Informacje techniczne
Inspiracja
Kontakt

W celu dalszych informacji skontaktuj się z nami
na następującym numerze telefonu:
+420 777 717 114


W razie pytań jesteśmy
Państwu kiedykolwiek do dyspozycji na
tym adresie poczty elektronicznej: